Metcom

Image1\

Norma ISO 9001:2008

iso9001

Norma ISO 9001:2008 należy do bogatej rodziny norm serii ISO 9000. W Polsce została certyfikatona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001-2009.

 

 

KONCEPCJA ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 jest w dużej mierze oparta na koncepcji TQM i kieruje się podobnymi zasadami:

  1. 1. Koncentracja na kliecie - oznacza skupienie się na aktualnych oraz przyszłych potrzebach klienta oraz działania w celu ich zaspokojenia.
  2. Przywództwo - oznacza, iż kadra kierownicza jest odpowiedzialna za wyznaczenie polityki, celów, strategii i kierunków rozwoju organizacji. Najwyższe kierownictwo odpowiada także za motywowanie i zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwoju organizacji i stworzenie korzystnych warunków do działania w tym kierunku.
  3. Zaangażowanie całej kadry - jedynie pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizacje strategii i celów organizacji pozwala na maksymalne wykorzystanie jej potencjału w celu uzyskania zamierzonych korzyści.
  4. Podejście procesowe - wszystkie działania organizacji traktować (zarządzać nimi) należy jako wzajemnie powiązane i oddziałujące między sobą procesy.
  5. Podejscie systemowe do zarządznia - polega na zidentyfikowaniu, zrozumieniu i zarządzaniu wzajemnie powiązanymi procesami i traktowaniu ich jako system (zbiór wzajemnie powiązanych i oddziałujących elementów).
  6. Ciągłe doskonalenie - oznacza ciągłe, nieprzewane, systematyczne działania w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych stron. Nieocenione są tu zalety metod narzucone przez norme (audyt wewnętrzny, działania korygujące i zapobiegawcze, itd) jak i metody i narzędzi, o których norma nie wspomina (Kaizen, 5S, Six Sigma, FMEA, QFD).
  7. Oparcie się na faktach - w procesie decyzyjnym należy opierać się na sprawdzonych i logicznie przeanalizowanych informacjach.
  8. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami - organizacja i jej dostawcy są zależni od siebie. Powiązania między nimi powinny być skonstruowane w ten sposób, aby przynosiły obopólną korzyść. Powiązania te powinny pozwalać na szybkie reagowanie w wypadku zmieniającej się sytuacji oraz potrzeby klientów. Pozwala to na zwiększenie rentowności organizacji i jej partnerów.

Współpraca o szerokim zakresie

Współpracujemy z firmami z różnych branż, zarówno branży meblowej, rolniczej, maszynowej – produkcja masowa, jak i z przetwórcami tworzyw sztucznych, producentami opakowań itp. – produkcja jednostkowa. W zakresie dostaw surowców są to w znacznej mierze hurtownie.

Ze względu na różnorodność wykonywanych usług i bardzo szeroką gamę materiałów używanych do wykonania poszczególnych części, od stali poprzez metale kolorowe do tworzyw sztucznych, są to również mniejsze firmy mające w swojej ofercie pożądany surowiec.

Portfolio

gallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallerygallery

Sprzęt firmy Metcom

Frezarka uniwersalna   Skrętna głowica pionowa z możliwością demontażu – do frezarki poziomej, oraz wysuwana pozioma belka wspornikowa powodują bardzo dużą...
Tokarka CNC Haas GT-20 Tokarka Haas GT-20,skrócenie czasu obróbki,  przystosowanie do różnorodnych zadań obróbczych. Tokarka Haas GT-20 zapewnia wysoką moc...
Frezarka Hartford LG-1000   Pionowe Centrum Obróbcze Maszyna uruchomiona w marcu 2013 roku. Sterowana numerycznie w 3 osiach o bardzo szerokim zakresie...
Szlifierka do wałków i otworów Szlifierka do wałków i otworów Jazon została wyprodukowana w 2010 roku. Szlifierka umożliwia wysoce precyzyjne szlifowanie wałków i...
Przecinarka taśmowa Hydrauliczna sterowana przecinarka taśmowa z płynnym posuwem ramienia regulowanym hydraulicznie. szczegółowe informacje Min. średnica...
Migomat MIG-MAG 400/ 200 jest nowoczesnym tyrystorowo - diodowym źródłem prądu stałego do spawania łukowego metali ( stal, aluminium, miedż, nikiel ) w...
Prasa mimośrodowa PMS 100 Prasa mimośrodowa PMS 100 została zbudowana przez Fabrykę Pras Automatycznych Warszawa. Wykorzystywana do produkcji masowej elementów maszyn oraz...
Szlifierka do płaszczyzn Maszyna produkcji rosyjskiej o masywnej, sztywnej konstrukcji, płynnej regulacji posuwów wzdłużnego i poprzecznego pozwala na wydajne szlifowanie...

Przegląd naszych produktów

Jesteś tutaj: Home Featured Norma ISO 9001:2008